Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
141 743/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
142 289/KH-UBND 21/03/2022 Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong năm 2022
143 1564/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch Triển khai Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
144 1543/KH-UBND 16/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
145 1543/KH-UBND 16/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
146 1523/UBND-NCKS 16/03/2022 Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
147 35/TB-ĐKT 15/03/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
148 27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Quyết định ban hành KH hoat động của UBQGVCĐS năm 2022
149 1491/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
150 1491/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch số của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
151 27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS Ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
152 27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
153 1309/UBND-KGVX 08/03/2022 Triển khai các công việc của các Tổ Công tác chuyển đổi số theo chương trình hợp tác với FPT năm 2022
154 1291/UBND-KGVX 08/03/2022 Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
155 1289/UBND-KGVX 08/03/2022 Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số
156 1288/UBND-KGVX 08/03/2022 Triển khai Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
157 797/BTTTT-THH 06/03/2022 V/v Hướng dẫn mộtsố nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022
158 797/BTTTT-THH 06/03/2022 Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022.
159 584/QĐ-UBND 04/03/2022 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
160 1185/KH-UBND 03/03/2022 Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022