Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
121 963/UBND-KGVX 23/02/2023 V/v các nhiệm vụ thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phát sinh ngoài danh mục Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
122 908/UBND-NCKS 22/02/2023 V/v triển khai Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 năm 2023 của Bộ Nội vụ
123 914/UBND-NCKS 22/02/2023 V/v triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023 của Văn phòng Chính phủ
124 542/BTTTT-KHCN 20/02/2023 V/v Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí (Gửi Sở TTTT)
125 36/TB-VPCP 19/02/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
126 165/KH-UBND 17/02/2023 Truyền thông chuyển đổi số năm 2023
127 818/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
128 39-TB-UBND 15/02/2023 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
129 739-KH-UBND 14/02/2023 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
130 37/TB-UBND 13/02/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan về cung cấp các dịch vụ cho người dân ứng dụng chuyển đổi số
131 117/VPUBND-HCTC 08/02/2023 Triển khai thực hiện một số nội dung Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tại phiên họp thứ 3
132 534/UBND-NCKS 02/02/2023 V/v triển khai Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
133 422/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
134 361/UBND-NCKS 17/01/2023 Thống nhất lồng ghép nội dung “Đề án thí điểm tổ dân phố, khu dân cư điện tử” vào Kế hoạch triển khai xã thông minh năm 2023 và Đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
135 360/UBND-NCKS 17/01/2023 Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
136 234/UBND-KGVX 12/01/2023 V/v rà soát, báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số
137 15/KH-UBND 04/01/2023 Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
138 29/BC-UBCĐSQG 30/12/2022 Báo cáo chuyên đề tuần 52/2022
139 8793/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
140 467/TB-UBND 20/12/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về công tác chuyển đổi số thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến