Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
121 Tuần 18/2022 10/05/2022 Báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương.
122 2854/KH-UBND 09/05/2022 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
123 1212/QĐ-UBND 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm các xã, phường, thị trấn) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
124 481/VPUBND-NCKS 05/05/2022 V/v góp ý Kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022
125 154/TB-UBND 29/04/2022 Kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan về công tác chuyển đổi số, triển khai các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành
126 2673/KH-UBND 28/04/2022 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
127 2637/KH-UBND 28/04/2022 Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
128 2600/UBND-KGVX 27/04/2022 Hợp tác thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
129 62/QĐ-TCT 25/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Quảng Nam
130 56/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Hội An
131 55/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Nam Trà My.
132 54/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Tam Kỳ
133 53/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở Công Thương.
134 52/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Phú Ninh
135 51/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Quế Sơn
136 2130/UBND-TH 08/04/2022 V/v khảo sát về dữ liệu hành chính của sở, ngành và công tác tư liệu hóa chuyển đổi số trong việc thực hiện báo cáo thống kê
137 2092/UBND-KGVX 07/04/2022 V/v khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022
138 1982/KH-UBND 04/04/2022 Kế hoạch tổ chức ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022 Chủ đề: Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng
139 1862/UBND-KGVX 30/03/2022 Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế
140 1849/UBND-KGVX 30/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022