Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
101 2125/UBND-NCKS 11/04/2023 V/v tham mưu thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
102 445/CĐSQG-DVS 10/04/2023 V/v cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP (tháng 4)
103 07/TB-BCĐ 07/04/2023 Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
104 1997/UBND-KGVX 05/04/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
105 17/QĐ-UBQGCĐS 04/04/2023 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023
106 1905/UBND-KGVX 03/04/2023 Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số
107 1879/KH-UBND 31/03/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
108 101/TB-UBND 30/03/2023 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Sơ kết Quý I, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh
109 483/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg
110 1819/UBND-KGVX 29/03/2023 V/v nội dung và mức chi thực hiện giải thưởng báo chí chuyên đề về Chuyển đổi số năm 2023
111 374/CDSQG-NT&DLS 28/03/2023 V/v cung cấp thông tin khảo sát kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số
112 1699/UBND-KGVX 24/03/2023 Hướng dẫn nội dung “Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030”
113 1635/KH-UBND 22/03/2023 V/v điều chỉnh Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
114 1512/UBND-KGVX 17/03/2023 Tham gia chương trình "Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia"
115 22/KH-SLĐTBXH 14/03/2023 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
116 73/TB-UBND 10/03/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với cơ quan, đơn vị liên quan về các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định hồ sơ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
117 244/CĐSQG-CSS 07/03/2023 V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
118 434/QĐ-UBND 07/03/2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
119 1148/KH-UBND 06/03/2023 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
120 223/CĐSQG-CNSQG 28/02/2023 V/v phối hợp duy trì và khai thác Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (EMC)