Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
81 1512/UBND-KGVX 17/03/2023 Tham gia chương trình "Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia"
82 22/KH-SLĐTBXH 14/03/2023 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
83 73/TB-UBND 10/03/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với cơ quan, đơn vị liên quan về các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm định hồ sơ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
84 244/CĐSQG-CSS 07/03/2023 V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
85 434/QĐ-UBND 07/03/2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
86 1148/KH-UBND 06/03/2023 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
87 223/CĐSQG-CNSQG 28/02/2023 V/v phối hợp duy trì và khai thác Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (EMC)
88 963/UBND-KGVX 23/02/2023 V/v các nhiệm vụ thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phát sinh ngoài danh mục Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
89 908/UBND-NCKS 22/02/2023 V/v triển khai Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 năm 2023 của Bộ Nội vụ
90 914/UBND-NCKS 22/02/2023 V/v triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023 của Văn phòng Chính phủ
91 542/BTTTT-KHCN 20/02/2023 V/v Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí (Gửi Sở TTTT)
92 36/TB-VPCP 19/02/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
93 165/KH-UBND 17/02/2023 Truyền thông chuyển đổi số năm 2023
94 818/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
95 39-TB-UBND 15/02/2023 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
96 739-KH-UBND 14/02/2023 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
97 37/TB-UBND 13/02/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan về cung cấp các dịch vụ cho người dân ứng dụng chuyển đổi số
98 117/VPUBND-HCTC 08/02/2023 Triển khai thực hiện một số nội dung Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tại phiên họp thứ 3
99 534/UBND-NCKS 02/02/2023 V/v triển khai Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
100 422/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam