Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
81 2130/UBND-TH 08/04/2022 V/v khảo sát về dữ liệu hành chính của sở, ngành và công tác tư liệu hóa chuyển đổi số trong việc thực hiện báo cáo thống kê
82 2092/UBND-KGVX 07/04/2022 V/v khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022
83 1982/KH-UBND 04/04/2022 Kế hoạch tổ chức ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022 Chủ đề: Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng
84 1862/UBND-KGVX 30/03/2022 Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế
85 1849/UBND-KGVX 30/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022
86 743/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
87 289/KH-UBND 21/03/2022 Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong năm 2022
88 1564/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch Triển khai Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
89 1543/KH-UBND 16/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
90 1543/KH-UBND 16/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
91 1523/UBND-NCKS 16/03/2022 Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
92 35/TB-ĐKT 15/03/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
93 27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Quyết định ban hành KH hoat động của UBQGVCĐS năm 2022
94 1491/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
95 1491/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch số của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
96 27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS Ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
97 27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
98 1309/UBND-KGVX 08/03/2022 Triển khai các công việc của các Tổ Công tác chuyển đổi số theo chương trình hợp tác với FPT năm 2022
99 1291/UBND-KGVX 08/03/2022 Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
100 1289/UBND-KGVX 08/03/2022 Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số