Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
41 173/TB-UBND 01/06/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian qua
42 885/QĐ-BTTTT 25/05/2023 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
43 879/QĐ-BTTTT 24/05/2023 Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
44 3128/UBND-KGVX 23/05/2023 V/v triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
45 2890/UBND-NCKS 12/05/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh.
46 791/QĐ-BTTTT 10/05/2023 Về việc sửa đổi Quyết định số 40/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
47 781/QĐ-BTTTT 08/05/2023 Quyết định ban hành kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo chí
48 08/CT-UBND 08/05/2023 Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
49 417/VPUBND-HCTC 25/04/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số
50 823/QĐ-UBND 20/04/2023 Quyết định Về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính năm 2022
51 2309/KH-UBND 18/04/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
52 2206/UBND-KGVX 13/04/2023 Triển khai Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
53 2125/UBND-NCKS 11/04/2023 V/v tham mưu thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
54 445/CĐSQG-DVS 10/04/2023 V/v cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP (tháng 4)
55 07/TB-BCĐ 07/04/2023 Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
56 1997/UBND-KGVX 05/04/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
57 17/QĐ-UBQGCĐS 04/04/2023 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023
58 1905/UBND-KGVX 03/04/2023 Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số
59 1879/KH-UBND 31/03/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
60 101/TB-UBND 30/03/2023 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Sơ kết Quý I, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh