Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
41 30/KH-UBND 03/01/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
42 8765/UBND-KGVX 15/12/2023 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của tỉnh
43 2158/QĐ-BTTTT 07/12/2023 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
44 2294/QĐ-BTTTT 21/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
45 1773/CĐSQG-CSS 14/11/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 11/2023
46 5648/BTTTT-CĐSQG 07/11/2023 V/v tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
47 7501/KH-UBND 03/11/2023 Kế hoạch thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Nam năm 2023
48 7384/KH-UBND 30/10/2023 Thực hiện các mô hình triển khai, nhiệm vụ tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
49 208/QĐ-CBC 26/10/2023 V/v công nhận kết quả hoàn thành chương trình #hex201CTập huấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí#hex201D đợt II
50 5443/BTTTT-CĐSQG 25/10/2023 V/v xây dựng Dự thảo Đề án của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến
51 5440/BTTTT-CĐSQG 25/10/2023 V/v định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
52 1551-CSS 12/10/2023 V/v bổ sung hồ sơ, số liệu để thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
53 307/TB-UBND 05/10/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh
54 1983/QĐ-BTTTT 03/10/2023 QĐ phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
55 6576/UBND-KGVX 27/09/2023 Tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
56 217/TB-UBND 21/09/2023 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Giao ban công tác QLNN Quý III/2023 với các Sở TTTT
57 1817/QĐ-BTTTT 21/09/2023 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
58 6372/UBND-KGVX 19/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
59 6372/UBND-KGVX 19/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
60 1365/CĐSQG-CSS 13/09/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số tháng 9/2023