Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
21 1839/KH-UBND 15/03/2024 Kiểm tra công tác cải cách hành chính,chuyển đổi số và công vụ năm 2024
22 1517/UBND-KGVX 06/03/2024 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
23 65/TB-UBND 06/03/2024 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024
24 1136/KH-UBND 20/02/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
25 1116/UBND-KGVX 19/02/2024 Triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
26 1080/KH-UBND 17/02/2024 KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
27 176/QĐ-BTTTT 16/02/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
28 163/QĐ-BTTTT 06/02/2024 Quyết định Chức năng nhiệm vụ của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia
29 245/QĐ-UBND 01/02/2024 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2023
30 521/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
31 230/UBND-KTTH 11/01/2024 V/v đầu tư, thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
32 30/KH-UBND 03/01/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
33 8765/UBND-KGVX 15/12/2023 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của tỉnh
34 2158/QĐ-BTTTT 07/12/2023 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
35 2294/QĐ-BTTTT 21/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
36 1773/CĐSQG-CSS 14/11/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 11/2023
37 5648/BTTTT-CĐSQG 07/11/2023 V/v tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
38 7501/KH-UBND 03/11/2023 Kế hoạch thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Nam năm 2023
39 7384/KH-UBND 30/10/2023 Thực hiện các mô hình triển khai, nhiệm vụ tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
40 208/QĐ-CBC 26/10/2023 V/v công nhận kết quả hoàn thành chương trình #hex201CTập huấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí#hex201D đợt II