Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 1136/KH-UBND 20/02/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
2 1116/UBND-KGVX 19/02/2024 Triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
3 1080/KH-UBND 17/02/2024 KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 176/QĐ-BTTTT 16/02/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
5 163/QĐ-BTTTT 06/02/2024 Quyết định Chức năng nhiệm vụ của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia
6 245/QĐ-UBND 01/02/2024 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2023
7 521/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
8 230/UBND-KTTH 11/01/2024 V/v đầu tư, thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
9 30/KH-UBND 03/01/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
10 8765/UBND-KGVX 15/12/2023 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của tỉnh
11 2158/QĐ-BTTTT 07/12/2023 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
12 2294/QĐ-BTTTT 21/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
13 1773/CĐSQG-CSS 14/11/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 11/2023
14 5648/BTTTT-CĐSQG 07/11/2023 V/v tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
15 7501/KH-UBND 03/11/2023 Kế hoạch thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Nam năm 2023
16 7384/KH-UBND 30/10/2023 Thực hiện các mô hình triển khai, nhiệm vụ tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 208/QĐ-CBC 26/10/2023 V/v công nhận kết quả hoàn thành chương trình #hex201CTập huấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí#hex201D đợt II
18 5443/BTTTT-CĐSQG 25/10/2023 V/v xây dựng Dự thảo Đề án của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến
19 5440/BTTTT-CĐSQG 25/10/2023 V/v định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
20 1551-CSS 12/10/2023 V/v bổ sung hồ sơ, số liệu để thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.