Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
281 40/2020/NĐ-CP 06/04/2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
282 255/QĐ-BTTTT 26/02/2020 Chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa
283 04/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
284 03/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.
285 73/2010/NĐ-CP 05/09/2019 Nghị định Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
286 1688/QĐ-BTTTT 11/10/2019 QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
287 1454/QĐ-BTTTT 06/09/2019 Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin
288 14/CT-TTg 07/06/2019 Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
289 1872/QĐ-BTTTT 14/11/2018 Quyết định 1872/QĐ-BTTTT Định mức kinh tế kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
290 2331/QĐ-BTTTT 15/12/2017 Quyết định 2331/QĐ-BTTTT 2017 Định mức trong chuyển giao ứng dụng CNTT
291 85/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
292 1951/BTTTT-ƯDCNTT 04/07/2013 Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
293 1595/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Quyết định 1595/QĐ-BTTTT năm 2011 công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
294 1601/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
295 2589/BTTTT-UDCNTT 24/08/2011 Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.