Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
201 04/CT-UBND 01/03/2022 Triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
202 1094/UBND-KTTH 28/02/2022 V/v thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
203 1013/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022.
204 HD/STTTT-CNTT&BCVT 22/02/2022 Hướng dẫn một số nội dung đầu tư, mua sắm, vận hành, bảo trì hệ thống CNTT phục vụ công tác chuyển đổi số cấp huyện, xã.
205 986/KH-UBND 22/02/2022 Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022
206 04/BC-VPUBND 15/02/2022 Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về cải cái hành chính và chuyển đổi số
207 186/QĐ-UBND 11/02/2022 Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
208 777/UBND-NCKS 10/02/2022 V/v triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
209 94/KH-VPUBND 24/01/2020 Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
210 19/01/2022 19/01/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
211 438/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
212 468/TB-UBND 18/01/2022 Ngày 18/10, UBND tỉnh có Thông báo 468/TB-UBND về Kết luận đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
213 QĐ-TTg 17/01/2022 Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
214 257/UBND-KGVX 13/01/2022 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
215 220/UBND-KGVX 12/01/2022 Hướng dẫn triển khai Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khối phố
216 65/QĐ-UBND 07/01/2022 Ban hành Đề án cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
217 9489/UBND-KTN 31/12/2021 V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030
218 3805/QĐ-UBND 25/12/2021 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022
219 567/Tb-UBND 20/12/2021 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Nam
220 3726/QĐ-UBND 20/12/2021 Phê duyệt Đề án "Phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam trong thời kỳ chuyển đổi số, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030"