Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022
Số ký hiệu 3101/UBND-KGVX
Trích yếu Giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022
Người ký Nguyễn Như Công
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022

Tệp tin đính kèm