Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Tuần 18/2022
Số ký hiệu Tuần 18/2022
Trích yếu Báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương.
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin truyền thông
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Tài liệu mẫu
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022

Tệp tin đính kèm