Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu 17/NQ-HĐND
Trích yếu Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Người ký Phan Việt Cường
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023

Tệp tin đính kèm