Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản V/v đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng
Số ký hiệu 4089/UBND-NCKS
Trích yếu V/v đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng
Người ký Lê Ngọc Quảng
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023

Tệp tin đính kèm