Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Về việc bổ sung kinh phí thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
Số ký hiệu 1168/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc bổ sung kinh phí thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức
về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
Người ký Nguyễn Hồng Quang
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023

Tệp tin đính kèm