Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Triển khai Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Số ký hiệu 2206/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Người ký Hồ Quang Bửu
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023

Tệp tin đính kèm