Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Tham gia chương trình "Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia"
Số ký hiệu 1512/UBND-KGVX
Trích yếu Tham gia chương trình "Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia"
Người ký Võ Văn Viên
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023

Tệp tin đính kèm