Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản V/v phối hợp duy trì và khai thác Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (EMC)
Số ký hiệu 223/CĐSQG-CNSQG
Trích yếu V/v phối hợp duy trì và khai thác Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (EMC)
Người ký Nguyễn Khắc Lịch
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin truyền thông
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023

Tệp tin đính kèm