Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
Số ký hiệu 36/TB-VPCP
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
Người ký Nguyễn Xuân Thành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 19/02/2023
Ngày hiệu lực 19/02/2023

Tệp tin đính kèm