Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Triển khai thực hiện một số nội dung Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tại phiên họp thứ 3
Số ký hiệu 117/VPUBND-HCTC
Trích yếu Triển khai thực hiện một số nội dung Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tại phiên họp thứ 3
Người ký Nguyễn Như Công
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023

Tệp tin đính kèm