Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Thông báo Kết luận kiểm tra công tác CCHC và CĐS tại Sở Giao thông Vận tải
Số ký hiệu 680/TB-ĐKT
Trích yếu Thông báo Kết luận kiểm tra công tác CCHC và CĐS tại Sở Giao thông Vận tải
Người ký Trương Hồng Giang
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022

Tệp tin đính kèm