Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.
Số ký hiệu Quyết định 2322/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 08/09/2022

Tệp tin đính kèm