Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 19/8/2022 về thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022.
Số ký hiệu 268/TB-VPCP
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 19/8/2022 về thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022.
Người ký
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022

Tệp tin đính kèm