Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Kết luận đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 468/TB-UBND
Trích yếu Kết luận đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Người ký Đinh Văn Vũ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021

Tệp tin đính kèm