Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu 94/KH-VPUBND
Trích yếu Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Người ký Nguyễn Như Công
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/01/2020
Ngày hiệu lực 24/01/2022

Tệp tin đính kèm