Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Ban hành Đề án cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 65/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Đề án cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Người ký Hồ Quang Bửu
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022

Tệp tin đính kèm