Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
Số ký hiệu 2768/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
Người ký Hồ Quang Bửu
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/10/2020
Ngày hiệu lực 09/10/2020

Tệp tin đính kèm