Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Đôn đốc thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
Số ký hiệu 3514/UBND-KGVX
Trích yếu Đôn đốc thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia
về chuyển đổi số năm 2022
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày hiệu lực 02/06/2022

Tệp tin đính kèm