Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị với Tổ công tác Đề án 06 các cấp triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 197/TB-UBND
Trích yếu Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị
với Tổ công tác Đề án 06 các cấp triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng
dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của
Thủ tướng Chính phủ
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022

Tệp tin đính kèm