Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 4202/UBND-KGVX 10/06/2024 Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024
2 934/QĐ-BTTTT 07/06/2024 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024
3 4066/UBND-KTTH 05/06/2024 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan theo Công văn số 245/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ!
4 3803/UBND-KGVX 27/05/2024 Chủ trương triển khai hoạt động ứng dụng CNTT Dự án: “Xây dựng kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2026” và chủ trương triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
5 3719/UBND-KGVX 23/05/2024 Chỉ định đơn vị thẩm định giải pháp kỹ thuật Đề cương và dự toán chi tiết mua sắm thiết bị phục vụ số hóa dữ liệu và nâng cấp hạ tầng mạng LAN phục vụ chuyển đổi số Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
6 3641/UBND-KGVX 21/05/2024 Triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia
7 813/QĐ-BTTTT 17/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
8 812/QĐ-BTTTT 17/05/2024 Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024
9 1173/QĐ-UBND 16/05/2024 Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
10 358/TTCS-TTTH 16/05/2024 V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử tại Việt Nam
11 1901/BTTTT-VCL 16/05/2024 V/v hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia
12 35/TTCS-TTTH 15/05/2024 V/v tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân
13 1082/QĐ-UBND 07/05/2024 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024
14 696/CĐSQG-CNSQG 04/05/2024 Hướng dẫn triển khai đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024 theo Quyết định 473/QĐ-BTTTT ngày 03/04/2024
15 671/QĐ-BTTTT 26/04/2024 Ban hành Hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ
16 2847/UBND-KTTH 22/04/2024 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan (CHQ)!
17 2837/UBND-KGVX 22/04/2024 Giới thiệu Báo cáo số 504-BC/TU về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và giao nhiệm vụ thực hiện
18 534/CĐSQG-CSS 12/04/2024 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 4/2024
19 2100/KH-UBND 26/03/2024 Kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
20 2021/UBND-KGVX 22/03/2024 Chủ trương điều chỉnh nội dung thực hiện các nhiệm vụ về Chuyển đổi số năm 2024