Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 681/TB-ĐKT 14/11/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra công tác CCHC và CĐS tại Sở Y tế
2 680/TB-ĐKT 14/11/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra công tác CCHC và CĐS tại Sở Giao thông Vận tải
3 7405/UBND-KGVX 09/11/2022 Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin cơ quan nhà nước
4 7370/UBND-KGVX 08/11/2022 Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 5443/BTTTT-VNNIC 07/11/2022 V/v chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT CQNN
6 7323-UBND-KGVX 07/11/2022 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023
7 255/TB-BTTTT 28/10/2022 Giới thiệu mẫu con dấu của Cục Chuyển đổi số quốc gia
8 1925/QĐ-BTTTT 19/10/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia
9 119/BC-TCT 15/10/2022 Báo cáo Đề án 06
10 BC-39 15/10/2022 Báo cáo chuyên đề tuần 39/2022
11 6522/KH-UBND 15/10/2022 Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị
thông minh tỉnh Quảng Nam”
12 611/TB-ĐKT 12/10/2022 Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại huyện Phước Sơn
13 610/TB-ĐKT 11/10/2022 Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại huyện Nam Giang
14 1098/VPUBND-HCTC 07/10/2022 Hưởng ứng sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
15 305/BC-SNT&PTNT 06/10/2022 Kết quả Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Quảng Nam đến tháng 9/2022
16 BC-38 03/10/2022 Báo cáo chuyên đề tuần 38/2022
17 Chuyên đề Tuần 39 năm 2022 03/10/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:
18 146/QĐ-SKHCN 23/09/2022 Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ
19 346/TB-UBND 23/09/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) và hệ thống IOC
20 2459/QĐ-UBND 19/09/2022 Về việc bổ sung dự toán cho Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện chuyển đổi số IPv4 sang IPv6 cho Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Nam