Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
21 QĐ-TTg 17/01/2022 Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
22 1970/QĐ-BTTTT 13/12/2021 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
23 377/QĐ-BTTTT 26/03/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số
24 129/QĐ-UBND 03/02/2021 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
25 91/QĐ-BTTTT 25/01/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông
26 2374/QĐ-BTTTT 30/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021 – 2025
27 40/2020-TT-BTTTT 30/11/2020 Thông tư 40/2020/TT-BTTTT xác định sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
28 24/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
29 23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
30 1726/QĐ-BTTTT 12/10/2020 Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
31 12/2020/TT-BTTTT 29/05/2020 Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
32 40/2020/NĐ-CP 06/04/2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
33 255/QĐ-BTTTT 26/02/2020 Chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa
34 04/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
35 03/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.
36 73/2010/NĐ-CP 05/09/2019 Nghị định Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
37 1688/QĐ-BTTTT 11/10/2019 QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
38 1454/QĐ-BTTTT 06/09/2019 Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin
39 14/CT-TTg 07/06/2019 Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
40 1872/QĐ-BTTTT 14/11/2018 Quyết định 1872/QĐ-BTTTT Định mức kinh tế kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở