Văn bản Trung ương

  
Tên văn bản Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:
Số ký hiệu Chuyên đề Tuần 39 năm 2022
Trích yếu Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:
Người ký
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 03/10/2022
Ngày hiệu lực 03/10/2022

Tệp tin đính kèm