Văn bản Trung ương

  
Tên văn bản Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Số ký hiệu 27/QĐ-UBQGCĐS
Trích yếu Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Người ký
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/03/2022
Ngày hiệu lực 15/03/2022

Tệp tin đính kèm