Văn bản Trung ương

  
Tên văn bản PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ SỐ QUỐC GIA GẮN VỚI BẢN ĐỒ SỐ
Số ký hiệu 392/QĐ-BTTTT
Trích yếu PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ SỐ QUỐC GIA GẮN VỚI BẢN ĐỒ SỐ
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin truyền thông
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/03/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022

Tệp tin đính kèm