Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 2294/QĐ-BTTTT 21/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
2 1773/CĐSQG-CSS 14/11/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 11/2023
3 5648/BTTTT-CĐSQG 07/11/2023 V/v tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
4 208/QĐ-CBC 26/10/2023 V/v công nhận kết quả hoàn thành chương trình #hex201CTập huấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí#hex201D đợt II
5 5443/BTTTT-CĐSQG 25/10/2023 V/v xây dựng Dự thảo Đề án của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến
6 5440/BTTTT-CĐSQG 25/10/2023 V/v định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
7 1551-CSS 12/10/2023 V/v bổ sung hồ sơ, số liệu để thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
8 1983/QĐ-BTTTT 03/10/2023 QĐ phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9 217/TB-UBND 21/09/2023 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị Giao ban công tác QLNN Quý III/2023 với các Sở TTTT
10 1817/QĐ-BTTTT 21/09/2023 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
11 1365/CĐSQG-CSS 13/09/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số tháng 9/2023
12 1721/QĐ-BTTTT 06/09/2023 Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
13 1721/QĐ-BTTTT 06/09/2023 Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
14 109/TB-CPS 31/08/2023 Đổi tên Trung tâm Chính phủ điện tử và giới thiệu mẫu dấu mới của Trung tâm Chính phủ số
15 1580/QĐ-BTTTT 21/08/2023 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2023
16 1206/CĐSQG-DVS 15/08/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, phát triển Chính phủ số
17 3109-BTTTT-CĐSQG 01/08/2023 V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả DVCTT
18 1080/QĐ-BTTTT 21/06/2023 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
19 2333/BTTTT-CĐSQG 20/06/2023 V/v triển khai ICTphát triển đô thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tại các địa phương
20 951/QĐ-BTTTT 02/06/2023 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí