Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 Chuyên đề Tuần 39 năm 2022 03/10/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:
2 59-2022-NĐ/CP 08/09/2022 Nghị định Quy định về định danh và xác thực điện tử.
3 Tuần 36 08/09/2022 Báo cáo chuyên đề tuần 36 năm 2022
4 268/TB-VPCP 29/08/2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 19/8/2022 về thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022.
5 2584/BTTTT-THH 04/07/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
6 1092/QĐ-BTTTT 16/06/2022 Phê duyệt về Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
7 392/QĐ-BTTTT 02/03/2022 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ SỐ QUỐC GIA GẮN VỚI BẢN ĐỒ SỐ
8 850/THH-DVCNTT 01/06/2022 Hoàn thành nội dung kiểm tra trong Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022
9 922/QĐ-BTTTT 20/05/2022 Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
10 Tuần 18/2022 10/05/2022 Báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương.
11 27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Quyết định ban hành KH hoat động của UBQGVCĐS năm 2022
12 27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
13 797/BTTTT-THH 06/03/2022 V/v Hướng dẫn mộtsố nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022
14 797/BTTTT-THH 06/03/2022 Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022.
15 186/QĐ-UBND 11/02/2022 Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
16 QĐ-TTg 17/01/2022 Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
17 1970/QĐ-BTTTT 13/12/2021 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
18 377/QĐ-BTTTT 26/03/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số
19 129/QĐ-UBND 03/02/2021 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
20 91/QĐ-BTTTT 25/01/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông