Văn bản Tỉnh

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
161 1491/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
162 1491/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch số của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
163 1309/UBND-KGVX 08/03/2022 Triển khai các công việc của các Tổ Công tác chuyển đổi số theo chương trình hợp tác với FPT năm 2022
164 1291/UBND-KGVX 08/03/2022 Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
165 1289/UBND-KGVX 08/03/2022 Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số
166 1288/UBND-KGVX 08/03/2022 Triển khai Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
167 584/QĐ-UBND 04/03/2022 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
168 1185/KH-UBND 03/03/2022 Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022
169 04/CT-UBND 01/03/2022 Triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
170 1094/UBND-KTTH 28/02/2022 V/v thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
171 1013/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022.
172 HD/STTTT-CNTT&BCVT 22/02/2022 Hướng dẫn một số nội dung đầu tư, mua sắm, vận hành, bảo trì hệ thống CNTT phục vụ công tác chuyển đổi số cấp huyện, xã.
173 986/KH-UBND 22/02/2022 Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022
174 04/BC-VPUBND 15/02/2022 Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về cải cái hành chính và chuyển đổi số
175 777/UBND-NCKS 10/02/2022 V/v triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
176 94/KH-VPUBND 24/01/2020 Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
177 19/01/2022 19/01/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
178 438/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
179 468/TB-UBND 18/01/2022 Ngày 18/10, UBND tỉnh có Thông báo 468/TB-UBND về Kết luận đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
180 257/UBND-KGVX 13/01/2022 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam