Văn bản Tỉnh

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
141 2600/UBND-KGVX 27/04/2022 Hợp tác thực hiện chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
142 62/QĐ-TCT 25/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Quảng Nam
143 56/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Hội An
144 55/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Nam Trà My.
145 54/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Tam Kỳ
146 53/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở Công Thương.
147 52/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Phú Ninh
148 51/TB-ĐKT 15/04/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Quế Sơn
149 2130/UBND-TH 08/04/2022 V/v khảo sát về dữ liệu hành chính của sở, ngành và công tác tư liệu hóa chuyển đổi số trong việc thực hiện báo cáo thống kê
150 2092/UBND-KGVX 07/04/2022 V/v khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022
151 1982/KH-UBND 04/04/2022 Kế hoạch tổ chức ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022 Chủ đề: Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng
152 1862/UBND-KGVX 30/03/2022 Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế
153 1849/UBND-KGVX 30/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022
154 743/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
155 289/KH-UBND 21/03/2022 Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong năm 2022
156 1564/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch Triển khai Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
157 1543/KH-UBND 16/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
158 1543/KH-UBND 16/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
159 1523/UBND-NCKS 16/03/2022 Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
160 35/TB-ĐKT 15/03/2022 Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.