Văn bản Tỉnh

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 1136/KH-UBND 20/02/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
2 1116/UBND-KGVX 19/02/2024 Triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
3 1080/KH-UBND 17/02/2024 KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 245/QĐ-UBND 01/02/2024 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2023
5 521/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
6 230/UBND-KTTH 11/01/2024 V/v đầu tư, thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
7 30/KH-UBND 03/01/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
8 8765/UBND-KGVX 15/12/2023 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của tỉnh
9 7501/KH-UBND 03/11/2023 Kế hoạch thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Nam năm 2023
10 7384/KH-UBND 30/10/2023 Thực hiện các mô hình triển khai, nhiệm vụ tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 307/TB-UBND 05/10/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh
12 6576/UBND-KGVX 27/09/2023 Tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 6372/UBND-KGVX 19/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
14 6372/UBND-KGVX 19/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
15 917/VPUBND-HCTC 06/09/2023 V/v hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
16 276/TB-UBND 06/09/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2023
17 5887/UBND-KGVX 31/08/2023 Triển khai, đánh giá chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)
18 1828/QĐ-UBND 29/08/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 5576/UBND-KGVX 21/08/2023 Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
20 5520/UBND-KGVX 17/08/2023 Đầu tư, nâng cấp các thiết bị công nghệ - thông tin và hệ thống mạng máy tính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số và Đề án 06