Văn bản Tỉnh

  
Tên văn bản Triển khai, đánh giá chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)
Số ký hiệu 5887/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai, đánh giá chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)
Người ký Võ Văn Viên
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023

Tệp tin đính kèm