Văn bản Tỉnh

  
Tên văn bản V/v thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
Số ký hiệu 5742/UBND-KTN
Trích yếu V/v thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
Người ký Đinh Văn Vũ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023

Tệp tin đính kèm