Văn bản Tỉnh

  
Tên văn bản V/v tham mưu triển khai các nhiệm vụ tại Báo cáo 1028/BC-TCTTKĐA, 1029/BC-TCTTKĐA của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ
Số ký hiệu 4884/UBND-NCKS
Trích yếu V/v tham mưu triển khai các nhiệm vụ tại Báo cáo 1028/BC-TCTTKĐA, 1029/BC-TCTTKĐA của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ
Người ký Nguyễn Như Công
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/07/2023
Ngày hiệu lực 26/07/2023

Tệp tin đính kèm