Văn bản Tỉnh

  
Tên văn bản Kết quả Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Quảng Nam đến tháng 9/2022
Số ký hiệu 305/BC-SNT&PTNT
Trích yếu Kết quả Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Quảng Nam đến tháng 9/2022
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày hiệu lực 06/10/2022

Tệp tin đính kèm