Văn bản Tỉnh

  
Tên văn bản Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam”
Số ký hiệu 6522/KH-UBND
Trích yếu Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị
thông minh tỉnh Quảng Nam”
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 15/10/2022
Ngày hiệu lực 15/10/2022

Tệp tin đính kèm