Văn bản Tỉnh

  
Tên văn bản Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
Số ký hiệu 5798/KH-UBND
Trích yếu Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022

Tệp tin đính kèm