Văn bản Tỉnh

  
Tên văn bản Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong năm 2022
Số ký hiệu 289/KH-UBND
Trích yếu Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong năm 2022
Người ký Nguyễn Như Công
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022

Tệp tin đính kèm