Văn bản Tỉnh

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 681/TB-ĐKT 14/11/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra công tác CCHC và CĐS tại Sở Y tế
2 680/TB-ĐKT 14/11/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra công tác CCHC và CĐS tại Sở Giao thông Vận tải
3 7405/UBND-KGVX 09/11/2022 Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin cơ quan nhà nước
4 7370/UBND-KGVX 08/11/2022 Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 7323-UBND-KGVX 07/11/2022 Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023
6 119/BC-TCT 15/10/2022 Báo cáo Đề án 06
7 6522/KH-UBND 15/10/2022 Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị
thông minh tỉnh Quảng Nam”
8 611/TB-ĐKT 12/10/2022 Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại huyện Phước Sơn
9 610/TB-ĐKT 11/10/2022 Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại huyện Nam Giang
10 1098/VPUBND-HCTC 07/10/2022 Hưởng ứng sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
11 305/BC-SNT&PTNT 06/10/2022 Kết quả Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Quảng Nam đến tháng 9/2022
12 146/QĐ-SKHCN 23/09/2022 Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ
13 346/TB-UBND 23/09/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) và hệ thống IOC
14 2459/QĐ-UBND 19/09/2022 Về việc bổ sung dự toán cho Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện chuyển đổi số IPv4 sang IPv6 cho Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Nam
15 BC 19/09/2022 Báo cáo chuyên đề Tuần 37 năm 2022
16 2425/QĐ-UBND 17/09/2022 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số
17 Quyết định 2322/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.
18 329/TB-UBND 06/09/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
19 5798/KH-UBND 31/08/2022 Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
20 5664/UBND-KGVX 25/08/2022 Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022