Văn bản Tỉnh

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 4202/UBND-KGVX 10/06/2024 Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024
2 4066/UBND-KTTH 05/06/2024 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan theo Công văn số 245/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ!
3 3803/UBND-KGVX 27/05/2024 Chủ trương triển khai hoạt động ứng dụng CNTT Dự án: “Xây dựng kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2026” và chủ trương triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
4 3719/UBND-KGVX 23/05/2024 Chỉ định đơn vị thẩm định giải pháp kỹ thuật Đề cương và dự toán chi tiết mua sắm thiết bị phục vụ số hóa dữ liệu và nâng cấp hạ tầng mạng LAN phục vụ chuyển đổi số Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
5 3641/UBND-KGVX 21/05/2024 Triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia
6 1173/QĐ-UBND 16/05/2024 Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
7 1082/QĐ-UBND 07/05/2024 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024
8 2847/UBND-KTTH 22/04/2024 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan (CHQ)!
9 2837/UBND-KGVX 22/04/2024 Giới thiệu Báo cáo số 504-BC/TU về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và giao nhiệm vụ thực hiện
10 2100/KH-UBND 26/03/2024 Kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
11 2021/UBND-KGVX 22/03/2024 Chủ trương điều chỉnh nội dung thực hiện các nhiệm vụ về Chuyển đổi số năm 2024
12 1839/KH-UBND 15/03/2024 Kiểm tra công tác cải cách hành chính,chuyển đổi số và công vụ năm 2024
13 1517/UBND-KGVX 06/03/2024 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14 65/TB-UBND 06/03/2024 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024
15 1136/KH-UBND 20/02/2024 Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
16 1116/UBND-KGVX 19/02/2024 Triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
17 1080/KH-UBND 17/02/2024 KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 245/QĐ-UBND 01/02/2024 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2023
19 521/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024
20 230/UBND-KTTH 11/01/2024 V/v đầu tư, thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số