Tài liệu tập huấn chuyển đổi số

 
Data pager
12
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 2, tin tức 1 đến 5 trong 6 tin tức.

Tập trung tích hợp dữ liệu vào trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Chiều 22/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan nghe báo cáo kết quả triển khai hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam (IOC).