Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số với 06 nhiệm vụ giải pháp

Ngày đăng: 10:37 | 10/10/2023 Lượt xem: 121

Năm 2023, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số xác định là năm dữ liệu số quốc gia, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 180/QĐ-BCĐ ngày 26/6/2023 về Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2023; trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tạo điều kiện để phát triển các nền tảng và dữ liệu số, mang lại những giá trị vững chắc, thực chất phục vụ người dân, doanh nghiệp; cùng với đó đưa ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Để đạt được mục tiêu đặt ra, Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện, phấn đấu thuộc top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu mức độ Chuyển đổi số năm 2023.

 

 

Triển khai quyết liệt kế hoạch chuyển đổi số

Theo Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 giao nhiệm vụ cho địa phương: Tiên phong trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

20231009-m05.jpg

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Ông yêu cầu người đứng đầu phải quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số

Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023. Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt ra mục tiêu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức độ CĐS; đồng thời đưa ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Với quyết tâm đến năm 2030 cơ bản hoàn thiện chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang nỗ lực triển khai hàng loạt các giải pháp công nghệ trên nhiều lĩnh vực nhằm tối ưu hóa các hoạt động quản lý, điều hành cũng như cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, tỉnh đặt ra các mục tiêu như: Tiếp tục thực hiện, triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chình (CCHC); ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tạo điều kiện để phát triển các nền tảng và dữ liệu số, mang lại những giá trị vững chắc, thực chất phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 tập trung vào 39 chỉ tiêu, (trong đó đề ra 16 chỉ tiêu về chính quyền số, 8 chỉ tiêu về kinh tế số, 15 chỉ tiêu về xã hội số).

Thông qua 6 nhóm giải pháp, tỉnh sẽ thực hiện các chỉ tiêu trên, gồm: Truyền thông, nâng cao nhận thức, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Đào tạo nguồn nhân lực; Giải pháp tài chính; Giải pháp hợp tác; Kiểm tra, giám sát.

Đến nay, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, địa phương liên quan. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo được giao tổ chức theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; giám sát, đánh giá và đề xuất tình hình thực hiện kế hoạch chuyển đổi số - Ông Thọ chia sẻ.

Phát triển chính quyền số

Theo Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , hiện nay, tỉnh với 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình; 50% DVCTT toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia; 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh/Cổng DVC quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của DVC; 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh/Cổng DVC quốc gia.

Đồng thời, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa; Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến.

image004.jpg

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Xuyên Mộc

Ông Hiền cho biết thêm, tỉnh đang phấn đấu trên 10% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; Phấn đấu trên 50% CBCCVC được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử (hoặc chuyên mục riêng); 100% CBCC lãnh đạo sử dụng trợ lý ảo, khai thác dữ liệu từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh (IOC) qua tài khoản được cấp; 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; 100% phản ánh, kiến nghị của người dân tiếp nhận trên hệ thống phản ánh hiện trường được xử lý đúng tiến độ, kịp thời.

Phát triển kinh tế số

Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2023, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, chiến lược của Quốc gia về CĐS. Tỉnh phấn đấu đưa tỷ trọng kinh tế số chiếm 16% GRDP; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ chiếm tỷ lệ trên 8,5%; Phấn đấu trên 90% DNNVV được tiếp cận dùng thử các nền tảng CĐS và phấn đấu trên 30% thường xuyên sử dụng các nền tảng CĐS; Duy trì 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 50% DNNVV có website với tên miền .vn; 50% sản phẩm có giấy chứng nhận OCOP của tỉnh đủ điều kiện được đưa lên sàn thương mại điện tử; 85% tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử (có gian hàng).

 Phát triển xã hội số

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu cụ thể: 100% thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh; 100% hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng; 30% dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử, đến cuối năm 2023, phấn đấu đạt 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; 90% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; Trên 60% dân số trưởng thành có tài khoản DVCTT; trên 30% dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đồng thời tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu 100% hộ gia đình trên toàn tỉnh được lắp đặt công tơ điện tử loại tự động gửi chỉ số điện; 100% trường học các cấp triển khai ký số trên học bạ điện tử; 100% thanh toán hóa đơn viễn thông, truyền hình không dùng tiền mặt; 80% thanh toán hóa đơn nước không dùng tiền mặt; 70% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm, tiểu thương,... chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 70% số người hưởng lương hưu, trợ cấp sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

 image005.jpg

Lãnh đạo các phòng, ban TP Vũng Tàu cùng lãnh đạo phường 1 và người dân gắn biển “Tuyến đường văn minh đô thị và thanh toán không dùng tiền mặt” tại đường Lý Tự Trọng

An toàn, an ninh mạng       

Đối với công tác an toàn, an ninh mạng BR-VT phấn đấu trên 80% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin;  Trên 30% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 100% cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng;  100% máy tính được cài đặt các chương trình phòng, chống virus và sử dụng hệ điều hành có bản quyền; các thiết bị bảo mật, thiết bị mạng thường xuyên được nâng cấp, cập nhật các bản vá lỗi; 100% cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án dự phòng khắc phục sự cố, bảo đảm hoạt động liên tục ở mức tối đa.

Bên cạnh đó, tỉnh đang phấn đấu 100% giao dịch trên hệ thống thông tin Giải quyết TTHC của tỉnh được xác thực điện tử;  100% CBCCVC được tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời, tỉnh luôn khuyến khích tất cả các trường THCS trở lên triển khai Chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm an toàn, an ninh thông tin; Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho an toàn thông tin hàng năm của tỉnh đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT; - Duy trì Tỉnh thuộc nhóm những địa phương quan tâm triển khai an toàn thông tin mạng ở mức “Tốt” (nhóm A).

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số

Ông Đỗ Hữu Hiền, cho biết thêm, hiện nay 98,03% tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh; 105,48% hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng thông rộng, đã đưa vào vận hành hoạt động 10 trạm mạng 5G trên địa bàn do VNPT và Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai.

 image006.jpg

Với hệ thống mạng cáp quang bao phủ rộng lớn, VNPT tỉnh luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp trong chuyển đổi số

Hệ thống IOC tỉnh được tích hợp, kết nối dữ liệu trực tiếp với hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS) và các hệ thống thông tin các ngành, lĩnh vực liên quan theo thời gian thực qua các API (dữ liệu cập nhật mới định kỳ 6 giờ sáng hàng ngày) cụ thể: cơ cấu kinh tế, ngân sách, vốn đầu tư, nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, chỉ số giá tiêu dùng, thông tin đất đai, thời tiết khí hậu và dân số việc làm. Tính đến ngày 30/8/2023 đã tổ chức triển khai kết nối, đồng bộ và tích hợp dữ liệu ngành, lĩnh vực của 26 cơ quan, đơn vị[1] về IOC tỉnh với tổng số 841 chỉ tiêu (665 chỉ tiêu của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 176 chi tiêu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh). Song song đó, phối hợp với Nhóm chuyên gia thống kê, phân tích, xử lý, dự báo từ IOC tỉnh và tổ chức hiển thị theo bảng (Dashboard) trên IOC tỉnh về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực.

Trên cơ sở dữ liệu được tổng hợp, đồng bộ về IOC tỉnh; Hệ thống giám sát các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội được xây dựng, tổng hợp dữ liệu hiển thị trên 50 Dashboard cùng với hơn 330 biểu đồ trực quan thể hiện sự đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bước đầu đưa ra các phân tích, cảnh báo trên các số liệu đã thu thập. Dựa trên các số liệu được tổng hợp, hệ thống đưa ra sự phân tích (so sánh) giữa các con số, thực hiện đánh giá thông qua mức độ tăng, giảm (%) khác nhau được thể hiện cụ thể: màu xanh thể hiện mức tăng trưởng vượt mức kế hoạch, màu vàng thể hiện kết quả thực hiện đạt kế hoạch, màu đỏ thể hiện sự tụt giảm so với kế hoạch.

image010.jpg

Dữ liệu được tổng hợp, phân tích (so sánh) và thực hiện đánh giá mức độ tăng, giảm

Đồng thời dự báo mức độ hoàn thành chi tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch đề ra, cũng như về tình hình biến động các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội và các ngành, lĩnh vực nhằm hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh và sở ngành có góc nhìn toàn diện, trên cơ sở đó giúp lãnh đạo ra quyết định chính xác, kịp thời (như có văn chỉ đạo, đôn đốc; tháo gỡ các vấn đề tồn tại, điểm nghẽn).

Nền tảng trợ lý ảo phục vụ cán bộ, công chức, viên chức giúp mỗi người có một trợ lý trên điện thoại di động phục vụ hỏi – đáp công việc. Nền tảng trợ lý ảo có thể tích lũy tri thức về các lĩnh vực chuyên ngành, tri thức về văn bản quy phạm pháp luật, tri thức về số liệu thống kê v.v…, thông qua đó, triển khai Nền tảng trợ lý ảo giúp cán bộ, công chức, viên chức rút ngắn thời gian tìm hiểu tri thức, nâng cao hiệu quả công việc, tích lũy tri thức làm việc và chuyển giao tri thức một cách dễ dàng.

Qua 2 năm đưa vào vận hành IOC tỉnh và đã tạo 5.096 tài khoản cho CBCCVC toàn tỉnh (trong đó 1.448 tài khoản cấp cho lãnh đạo cấp phó, trưởng phòng trở lên trên toàn tỉnh). Song song với việc khai thác thông tin, dữ liệu từ IOC qua trình duyệt Web tại địa chỉ https://ioc.baria-vungtau.gov.vn; tỉnh đã xây dựng ứng dụng IOC Bà Rịa-Vũng Tàu (ứng dụng trí tuệ nhân tạo-AI) trên thiết bị di động cho cả hai hệ điều hành IOS (iPhone) và Android (samsung, oppo, LG,…)

Trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp App IOC Bà Rịa-Vũng Tàu (phục vụ CBCCVC), với hơn 9.450 câu hỏi, 150 kịch bản; bằng những thao tác đơn giản, giúp lãnh đạo cập nhật thông tin tình hình kinh tế-xã hội một cách chính xác và nhanh chóng.

Tính đến tháng 9/2023, số lượt tải, cài đặt trên thiết bị di động là 1.380 lượt (trong đó: sử dụng trên thiết bị thông minh dùng hệ điều hành IOS là 1.112 lượt và sử dụng thệ điều hành Android là: 268 lượt). Với 2.865 lượt hỏi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được Trợ lý ảo trả lời; tỷ lệ tài khoản lãnh đạo cấp phó, trưởng phòng trở lên trên toàn tỉnh đã đăng nhập, khai thác dữ liệu, trợ lý ảo trên hệ thống IOC của tỉnh đạt 76,37%. 

image011.jpg image012.jpg

 

Trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp App IOC Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngoài ra, tỉnh xây dựng ứng dụng “Điều hành công việc” dành riêng lãnh đạo tỉnh nhằm kịp thời chỉ đạo, xử lý và cảnh báo hồ sơ, thủ tục dịch vụ công trực tuyến chậm, trễ hẹn; ứng dụng Smart-BRVT (như Phản ánh hiện trường, tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng, giáo dục, du lịch, đường dây nóng, an sinh xã hội, đất đai, môi trường,...) nhằm phục vụ CBCCVC và người dân, doanh nghiệp thông qua 02 hệ điều hành Android, IOS

Với các giải pháp đồng bộ trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tin tưởng sẽ tiếp tục bứt phá các nhiệm vụ CĐS trong năm 2023 và những năm tiếp theo - Ông Hiền nhấn mạnh.


[1] Gồm 21 đơn vị cấp Sở và 05 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 

Nguồn tin: mic.gov.vn

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: