Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng: 15:41 | 25/06/2024 Lượt xem: 49

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm, hệ thống thông tin chuyên ngành.

Khánh thành Trung tâm giám sát an toàn thông tin tỉnh Quảng Nam 2023.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả khảo sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng phần mềm, hệ thống thông tin chuyên ngành theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định. Các đơn vị được yêu cầu đánh giá đầy đủ thực trạng hạ tầng CNTT của cơ quan, đơn vị, địa phương; đề ra kế hoạch, lộ trình bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT (phần cứng, phần mềm) đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực; rà soát đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cấp thiết, ưu tiên thực hiện.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường vai trò, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, bổ sung các quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành trong thu thập, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu; khắc phục tính cục bộ, rời rạc như hiện nay…

Tác giả: VĂN TOÀN

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: