Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiên Phước thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột

Ngày đăng: 11:09 | 17/06/2024 Lượt xem: 105

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Tiên Phước đã triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn huyện trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đạt nhiều kết quả khả quan.

 

Tổ công nghệ cộng đồng xã Tiên Cảnh hướng dẫn công dân về chuyển đổi số tại nhà văn hóa thôn

 

Theo đó, về phát triển hạ tầng CNTT tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện hiện nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị; 100% đơn vị có mạng nội bộ LAN, tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức toàn huyện đạt trên 100%; 100% đơn vị được kết nối Internet băng thông rộng; 85/85 thôn/khối phố trên địa bàn huyện có sóng 3G/4G; 85/85 nhà văn hóa thôn/khối phố có Wifi; 15/15 trạm y tế xã, thị trấn và 43/43 trường học trên địa bàn huyện có internet cáp quang. Hệ thống mạng số liệu chuyên dùng đang được triển khai thực hiện tại Trung tâm hành chính huyện.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối liên thông 4 cấp gồm 03 hệ thống tại huyện và 15 hệ thống tại các xã, thị trấn; thường xuyên theo dõi thiết bị, đường truyền đảm bảo kết nối thông suốt để tổ chức và kết nối các cuộc họp trực tuyến giữa các cấp. Đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống tại trung tâm điều hành thông minh của huyện (IOC), đang triển khai tích hợp dữ liệu vào hệ thống.

100% cán bộ, công chức tại các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc sử dụng Mail công vụ, chữ ký số trong công việc; Hoàn thành việc đề nghị và cấp mới 105 chữ ký số cho công chức phụ trách bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Đến nay đã cấp 327 chữ ký số để sử dụng chữ ký số của cơ quan; chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử và trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện quy trình ký số khép kín trong lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn; việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử (trừ văn bản mật) trên hệ thông Q-Office đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm cấp huyện đã tiếp nhận 18.007 văn bản đến và ban hành 2.800 văn bản đi; cấp xã đã tiếp nhận 37.672 văn bản đến và 5.600 văn bản đi dưới dạng văn bản điện tử, được ký số cá nhân lãnh đạo và ký số cơ quan.

Thực hiện cung cấp TTHC một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Tiên Phước đã tiếp nhận 4.941 hồ sơ trực truyến/ 6920 hồ sơ TTHC, tỷ lệ đạt 71,4%. Số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm là 5.044/6920 hồ sơ, đạt tỷ lệ 72,9%.

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với TTHC có thu phí trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm đạt 99,47%.

Về Kinh tế số huyện tiếp tục triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện; tuyên truyền thực hiện Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Đến nay 100% các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sử dụng hóa đơn điện tử; các hộ kinh doanh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua Internet banking, ví điện tử Momo, VNPT money, Viettel Money…

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử của các hộ sản xuất kinh doanh, các sản phẩm OCOP đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như: tiki, shopee, voso, postmart,..Triển khai xúc tiến lập hồ sơ đăng ký mã vùng trồng đối với 2,8 ha măng cụt trong thời kỳ kinh doanh tại xã Tiên Mỹ, 2,6 ha bưởi da xanh trong thời kỳ kinh doanh tại xã Tiên An, 01 ha chuối lùn tại xã Tiên Ngọc nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sản phẩm tham gia vào thị trường xuất khẩu; thực hiện phương án thí điểm chuyển đổi số đối với mô hình sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ cây Măng cụt tại huyện Tiên Phước.

Về Xã hội số, Tiên Phước đã tập trung chỉ đạo UBND các xã rà soát, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện; triển khai tổ chức hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2024 theo Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh. Đến này, toàn huyện có 85 tổ CNSCĐ/85 thôn, khối phố với 391 thành viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Tiên Phước đã tiếp nhận 4.941 hồ sơ trực truyến

 

Trong thời gian từ nay đến cuối năm, huyện Tiên Phước tiếp tục đẩy mạnh việc số hoa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC.

Phân bổ nguồn kinh phí Chuyển đổi số năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đề xuất cấp độ và xây dựng Phương án đảm bảo an toàn thông tin và triển khai thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp về triển khai thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chỉ số xếp hạng DTI của huyện trong năm 2024; tổ chức rà soát, đánh giá mức độ thực hiện chuyển đối số đối với cấp xã trong năm 2024. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn giao dịch thương mại điện tử; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Tác giả: QTI

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: