Chi tiết tin

A+ | A | A-

Triển khai thí điểm Học bạ số

Ngày đăng: 8:26 | 17/06/2024 Lượt xem: 94

Ngày 14/6, UBND tỉnh có công văn 4401/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.

Ảnh minh họa

 

Thực hiện Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH ngày 11/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số; UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn 2781 gửi UBND các tỉn, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở GDĐT chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT trong thẩm quyền quy định.

Quá trình triển khai cần thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp quản lý; qua thí điểm, cần hoàn thiện mô hình quản lý phù hợp, đúng thẩm quyền; không để có kẽ hở về mặt pháp lý, không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm trong quá trình triển khai thực hiện các dịch vụ có liên quan đến chuyển đổi số trong ngành giáo dục và Học bạ số, đặc biệt liên quan đến phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm quản lý trung tâm, chữ ký số, đầu tư hạ tầng thiết bị….

Thực hiện đánh giá kết quả triển khai thí điểm Học bạ số cấp tiểu học tại địa phương, đánh giá tác động đến các đối tượng liên quan, công tác quản lý, sử dụng Học bạ số; kinh phí cho duy trì, vận hành hệ thống Học bạ số khi triển khai diện rộng vào thời gian tiếp theo.

Tác giả: QTI

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: